VLAN คือ ?

posted on 01 Jan 2010 23:34 by masuisa in SuiIT

เอาแบบสั้นๆได้ใจความไปเลย     Virtual Lan หรือ VLAN นั้นเป็นการสร้างวงจำลอง
หลายๆวงบนสวิตช์ ครับ เหมือนกับแบ่งสวิตช์ที่มีอยู่ตัวเดียว
ให้มีหลายๆวงแลนนั้นเอง โดยจะอาศัยความสามารถของ
ซอฟต์แวร์ที่ติดอยู่บนสวิตช์นั้นเอง

edit @ 1 Jan 2010 23:34:19 by NessZero

Comment

Comment:

Tweet